Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
17 apr 2013 Nieuws

Aantal overstappers zorgverzekering definitief bekend

Definitief cijfer overstappers zorgverzekering 7,2 procent Vektis publiceert in de Zorgthermometer 'Verzekerden in beweging 2013' het definitieve cijfer van mensen die in 2013 van zorgverzekeraar wisselden (zie link onder). Het aantal overstappers stijgt van 6,0% in 2012 naar 7,2% in 2013. Dit betekent dat 1,2 miljoen mensen wisselden van zorgverzekeraar. Daarnaast kiezen meer mensen voor een vrijwillig eigen risico en minder mensen voor een aanvullende verzekering.
17 apr 2013 Nieuws

Online Fysio zorgt voor sterke daling zorgkosten

Online fysiotherapie zorgt voor een forse daling van het aantal benodigde behandelingen ten opzichte van reguliere fysiotherapie. Mét behoud van zorgkwaliteit. Dat is één van de belangrijkste uitkomsten van een vooronderzoek dat zorgverzekeraar Achmea en H&C Health promotion door de Radboud Universiteit Nijmegen liet uitvoeren als onderdeel van een pilot bij verschillende grote bedrijven.
11 apr 2013 Nieuws

Positieve financiële resultaten zorgverzekeraars

De eerste inzichten op basis van voorlopige cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB) wijzen uit dat zorgverzekeraars gezamenlijk over 2012 een fors positief financieel resultaat hebben behaald.
8 apr 2013 Nieuws

Premie zorgverzekeringen in 2014 omlaag

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) rekent erop dat zorgverzekeraars volgend jaar hun premies verlagen. Dat zei ze afgelopen zaterdag in het consumentenprogramma Kassa.
28 mrt 2013 Nieuws

Een op de vijf Nederlanders bezuinigt op de zorgverzekering

Begin 2013 wisselde een op de tien Nederlanders van zorgverzekeraar. In 2012 en 2011 wisselde 8,4% respectievelijk 7,6%, terwijl dat in de jaren daarvoor nog rond de 5% schommelde. Vooral onder jongeren steeg dit jaar het aantal overstappers sterk. De prijs blijkt de belangrijkste reden om over te stappen. Twintig procent bezuinigt op de zorgverzekering.
22 feb 2013 Nieuws

Consumenten mogelijk beperkte keus door zorg in natura

Independer.nl roept minister op tot betere bescherming consument bij wijziging van zorgcontracten. Als de plannen van de regering doorgaan, kunnen consumenten volgend jaar alleen nog maar natura zorgverzekeringen afsluiten. Deze maatregel dwingt verzekeraars om goede zorg in te kopen voor een redelijke prijs, waardoor premiestijgingen beperkt zouden moeten blijven. Maar een natura polis betekent ook dat iemand alleen naar ziekenhuizen en zorgverleners mag gaan waarmee zijn verzekeraar een contract heeft.
6 feb 2013 Nieuws

Verzekeraars pakken zorgfraude aan door informatie-uitwisseling

Het Kenniscentrum Fraudebeheersing in de Zorg van Zorgverzekeraars Nederland en het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars gaan meldingen van zorgfraude met elkaar uitwisselen. Hierdoor kunnen verzekeraars zorgfraude effectiever opsporen en krachtiger aanpakken. Deze samenwerking hebben het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) onlangs vastgelegd in een convenant.
11 jan 2013 Nieuws

Netto pensioenen in januari omlaag door belastingverhoging

Vanaf januari 2013 krijgen pensioengerechtigden een lager netto pensioen. Deze verlaging kan tot meer dan 5 procent oplopen. Deze verlaging is het gevolg van de verhoging van de belastingschijven en staat los van de mogelijke verlagingen die tientallen pensioenfondsen per 1 april aanstaande moeten doorvoeren vanwege te lage dekkingsgraden.
10 jan 2013 Nieuws

Voorlopig aantal overstappers zorgverzekering 7,5 procent

Op basis van voorlopige cijfers van informatiecentrum Vektis blijkt dat 7,5 procent van de verzekerden per 2013 overstapt naar een nieuwe zorgverzekering. Dat zijn ruim 1,2 miljoen Nederlanders. Vorige jaar lag het percentage nog op 6 procent.
7 jan 2013 Nieuws

Achmea verantwoordt zich over zorginkoop Medisch Specialistische Zorg 2012

Medio 2011 sloten zorgverzekeraars, ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en de minister van VWS een Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord om de structurele uitgavengroei tot 2016 te beperken tot 2,5% en om te werken aan hogere kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid.
Getoond 211 tot 220 van 256. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.