Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
18 mrt 2014 Nieuws

CPB: Voorzichtig economisch herstel

In het Centraal Economisch Plan 2014 (zie download) geeft het CPB in detail toelichting op de actuele ontwikkelingen van de Nederlandse economie, ook in internationaal perspectief.
27 feb 2014 Nieuws

Antwoord op Kamervragen over zorgbeoordelingswebsites

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mw. drs. E.I. Schippers reageert op eerder gesteld kamervragen over het bericht dat zorgbeoordelingswebsites alles klakkeloos plaatsen.
26 feb 2014 Nieuws

Zorgverzekeraars reactie op NZa rapport: controles op orde

Zorgverzekeraars werken, in samenwerking met alle betrokken partijen, intensief aan correcte declaraties, het bevorderen van gepast gebruik van zorg en het tegengaan van fraude in de zorg. In reactie op het NZa-rapport ‘Rechtmatige uitvoering Zvw’ - zie download - over 2012 geven de zorgverzekeraars aan dat het door de NZa geschetste beeld niet meer actueel is.
24 feb 2014 Nieuws

Antwoorden kamervragen achterstanden zorgverzekeringspremie

Antwoord op vragen van het lid Klever over de 120.000 verzekerden die al jarenlang geen zorgpremie betalen, waardoor er één miljard euro aan onbetaalde premies open staat.
6 feb 2014 Kennis

Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen

Financiële instellingen worden voortdurend geconfronteerd met (rechts)personen die een Financiële instelling willen schaden of op oneigenlijke gronden gebruik maken van diensten van de Financiële instelling. Dit vormt een gevaar voor de continuïteit en de integriteit van de financiële sector. Ook kunnen de belangen van een Financiële instelling en van cliënten en medewerkers van Financiële instellingen hierdoor worden geschaad. Financiële instellingen hebben daarom ter bescherming maatregelen genomen. Daartoe zijn zij ook gehouden op grond van wetgeving zoals de Wet op het financieel toezicht (Wft) of de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft).
5 feb 2014 Nieuws

Risicoselectie door zorgverzekeraars in de basisverzekering

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft antwoord gegeven op eerdere kamervragen over risicoselectie door zorgverzekeraars in de basisverzekering.
19 dec 2013 Nieuws

Hulpmiddelenwijzer.nl zorgt voor minder verspilling

De site www.hulpmiddelenwijzer.nl is onlangs vernieuwd meldt Zorgverzekeraars Nederland en de website is daarmee aanzienlijk toegankelijker geworden. “Cliënten krijgen via deze website meer zicht op welke hulpmiddelen er op de markt zijn. Door bewuster voor een bepaald hulpmiddel te kiezen, is de kans kleiner dat het ongebruikt in de kast blijft liggen. Daardoor krijgen we uiteindelijk minder verspilling van zorggelden”, voorspelt Anneloes Sonneveldt, beleidsadviseur Zorg bij ZN.
10 dec 2013 Nieuws

WFT Zorg module voor zorgverleners?

Zorgverleners zijn geen assurantietussenpersonen. Dat stelt de Landelijke Huisartsen Vereniging naar aanleiding van recente uitlatingen van politici over de rol van zorgverleners bij het informeren van patiënten over de inhoud van hun zorgverzekeringspolis. Zo zouden huisartsen bij een verwijzing verplicht moeten checken of de verzekering van de patiënt deze zorg wel vergoedt.
27 nov 2013 Nieuws

Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel continuïteit cruciale zorg

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Edith Schippers (VWS) over het in stand houden van cruciale zorg. Met de aanname van dit wetsvoorstel wordt een belangrijke omslag in de gezondheidszorg gemaakt. Wanneer zorgaanbieders door falend beleid in financiële problemen komen of failliet gaan, is het niet meer aan de overheid om deze instellingen op kosten van de premiebetaler overeind te houden.
31 okt 2013 Nieuws

Zorgmijding als gevolg van de verhoging van het eigen risico beperkt

In 2013 is het verplicht eigen risico verhoogd van 220 naar 350 euro. Tegelijkertijd zijn de laagste inkomens via de zorgtoeslag volledig gecompenseerd voor deze verhoging van het eigen risico. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de effecten van de verhoging van het eigen risico. Uit een enquête onder verzekerden blijkt dat de invloed van de verhoging van het eigen risico op het zorggebruik beperkt is. Het valt op dat voor verzekerden kosten een grotere rol spelen in 2012 dan in 2013, ondanks de verhoging van het verplicht eigen risico per 2013.
Getoond 191 tot 200 van 264. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.