Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
16 jul 2013 Nieuws

CDFD consulteert markt voor Adviseur Zorgverzekeringen

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) is een consultatieronde gestart voor de Wft-vakbekwaamheidsmodule ‘Zorgverzekeringen’. Het document bevat een advies voor de eind- en toetstermen van deze beroepskwalificatie.
12 jul 2013 Nieuws

Zorgverzekeraars besparen 1,2 miljard euro door controle zorgnota’s

Zorgverzekeraars hebben in 2012 voor een bedrag van ruim 1,2 miljard euro bespaard op de zorgkosten door controle en fraudebestrijding. Het grootste deel van dat bedrag, naar schatting zo’n 1 miljard euro, is bespaard door controles vooraf van de binnenkomende declaraties. Daarnaast is er voor 198 miljoen euro bespaard door controles achteraf op zorgnota’s en heeft fraudeonderzoek nog eens 15,9 miljoen euro onjuistheden aan het licht gebracht. Dit blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) onder alle zorgverzekeraars.
2 jul 2013 Nieuws

Schippers pakt wanbetaling zorgverzekering aan

Er komen meer maatregelen om wanbetaling van de zorgverzekering tegen te gaan. De aangescherpte maatregelen die instroom in de wanbetalersregeling zoveel mogelijk voorkomen en uitstroom bevorderen, staan in een wetsvoorstel van minister Edith Schippers (VWS) dat gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd.
19 jun 2013 Nieuws

Wijzigingen basispakket per 1 januari 2014

Per 1 januari 2014 vinden er een aantal wijzigingen in het basispakket plaats. Het betreft de voorwaardelijke toelating van twee nieuwe behandelingen, een wijziging in de organisatie van de Geestelijke Gezondheidszorg en een wijziging in de bekostiging van twee soorten medische hulpmiddelen. Er verdwijnen volgend jaar geen behandelingen of hulpmiddelen uit het pakket.
10 jun 2013 Nieuws

Achteraf-compensaties voor zorgverzekeraars afgebouwd

De ministerraad heeft ingestemd met voorstellen van minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om zorgverzekeraars nog meer risicodragend te maken. Achteraf–compensaties voor verzekeraars in de somatische en geestelijke gezondheidszorg worden de komende jaren afgebouwd. Hierdoor worden, zoals in het regeerakkoord is afgesproken, verzekeraars optimaal geprikkeld om de beste zorg tegen de scherpste prijs in te kopen.
14 mei 2013 Nieuws

Kamerbrief over digitale polis

Minister Schippers heeft naar aanleiding van een eerdere motie de mogelijkheden van een ‘digitale polis, tenzij’ optie verkend door met zorgverzekeraars hierover in gesprek te gaan. In een motie is gevraagd de wet aan te passen, zodat de digitale polis de standaard wordt, tenzij de verzekerde hier expliciet niet mee instemt (”digitale polis, tenzij”).
9 mei 2013 Nieuws

Betalingsachterstand bij zorgverzekeraars stijgt fors

Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van de Kamerleden Bouwmeester (PvdA) en Kuzu (PvdA) over de toename van betalingsachterstanden bij zorgverzekeraars. Minister Schippers: "Dat meer mensen in de afgelopen jaren gebruik (kunnen) maken van betalingsregelingen is een positief gevolg van de wanbetalerswet."
8 mei 2013 Nieuws

Gedeeltelijke en betaalbare eigen bijdrage voor second opinion overwegen

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) ziet het vragen van een gedeeltelijke en betaalbare bijdrage van patiënten voor een second opinion na een diagnose als een van de mogelijkheden om de stijgende zorgkosten terug te dringen. Hoe hoog die bijdrage moet zijn moet door de politiek worden bepaald. Dat zegt OMS-voorzitter Frank de Grave naar aanleiding van een enquête door de NCRV en vakblad Arts & Auto.
7 mei 2013 Nieuws

Landelijk investeringsfonds voor de zorg nodig

Menzis wil dat er een landelijk investeringsfonds voor de zorg komt. Een dergelijk fonds kan noodzakelijke transities in de zorg mogelijk maken. Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om een financiële reserve aan te houden. Deze financiële reserves zijn de afgelopen jaren toegenomen mede door strengere eisen. Het is voor Menzis op dit moment moeilijk om dit geld, dat aangehouden moet worden als wettelijke reserve, direct te investeren in de zorg.
17 apr 2013 Nieuws

Aantal overstappers zorgverzekering definitief bekend

Definitief cijfer overstappers zorgverzekering 7,2 procent Vektis publiceert in de Zorgthermometer 'Verzekerden in beweging 2013' het definitieve cijfer van mensen die in 2013 van zorgverzekeraar wisselden (zie link onder). Het aantal overstappers stijgt van 6,0% in 2012 naar 7,2% in 2013. Dit betekent dat 1,2 miljoen mensen wisselden van zorgverzekeraar. Daarnaast kiezen meer mensen voor een vrijwillig eigen risico en minder mensen voor een aanvullende verzekering.
Getoond 191 tot 200 van 245. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.