Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
21 jan 2015 Nieuws

Rapport ‘Second opinion in de Zorgverzekeringswet’

Het Zorginstituut Nederland (ZiNL) heeft een rapport geschreven (zie download) over een mogelijke aanscherping van de voorwaarden voor vergoeding van de second opinion en verbetering van gepast gebruik daarvan. Minister Schippers neemt de conclusie van het Zorginstituut over en handhaaft de huidige regeling. Er zal ook geen eigen bijdrage worden ingevoerd.
8 jan 2015 Nieuws

Lichte daling aantal oversluiters zorgverzekering

Op basis van de voorlopige cijfers van informatiecentrum Vektis blijkt dat 6,5% van de verzekerden per 2015 overstapt naar een nieuwe zorgverzekering.
18 dec 2014 Nieuws

BP2015 wetsvoorstel / FTK aangenomen, wetsvoorstel Verbod verticale integratie verworpen

De Eerste Kamer heeft het Belastingplan 2015 aangenomen.Ook het wetsvoorstel ‘Wet aanpassing financieel toetsingskader' (FTK) is akkoord bevonden. De 'Wet verbod verticale integratie' is verworpen.
4 dec 2014 Nieuws

Wetsvoorstel verbetering wanbetalersmaatregelen

In verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen) is 2e nota van wijziging van het wetsvoorstel uitgebracht. In de wijzigingsnota wordt voor personen die niet op grond van ingezetenschap verzekerd zijn, maar die verzekerd zijn omdat zij, wonend in het buitenland, ter zake van dienstbetrekking aan de loonbelasting zijn onderworpen, een uitzondering toegevoegd.
19 nov 2014 Nieuws

ACM consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft in 2014 gekeken naar overstapdrempels in de zorgverzekeringsmarkt. ACM heeft de stand van zaken met betrekking tot overstapgedrag en overstapbereidheid in kaart laten brengen. Uit het onderzoek blijkt dat een kwart van de consumenten zich vorig jaar heeft georiënteerd op een nieuwe zorgverzekering. Minder dan een op de tien consumenten heeft uiteindelijk voor een nieuwe zorgverzekering gekozen.
8 okt 2014 Nieuws

Verzekerdenmonitor 2014

De Verzekerdenmonitor biedt een samenhangend beeld van de ontwikkeling van de nationale en de internationale aspecten van het zorgverzekeringsstelsel.
25 sep 2014 Nieuws

Evaluatie Zorgverzekeringswet

In 2009 is de Zorgverzekeringswet (Zvw) geëvalueerd. In de kabinetsreactie op deze evaluatie is toegezegd dat de evaluatie herhaald zouden worden. Deze evaluatie heeft afgelopen maanden plaatsgevonden, evenals een evaluatie van de wet opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering (Ovoz).
22 sep 2014 Nieuws

Zorgbalans 2014

Het RIVM heeft met behulp van de grote hoeveelheid registraties, publicaties en enquêtes in beeld gebracht hoe het er voor staat met de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de Nederlandse zorg.
22 sep 2014 Nieuws

Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2014

De NZa maakt gebruik van marktscans om invulling te geven aan haar toezicht- en reguleringstaken. De marktscan geeft de stand van zaken in de periode 2010-2014 weer op de zorgverzekeringsmarkt. De NZa bekijkt of het zorgverzekeringsstelsel werkt zoals het is bedoeld en of het de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid dient. (zie download voor rapport).
28 jul 2014 Nieuws

Website over nieuwe zorgnota

De Nederlandse vereniging van ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben een gezamenlijke website gelanceerd om patiënten en verzekerden uitleg te geven over de inhoud van de vernieuwde zorgnota en veel gestelde vragen over de zorgkosten te beantwoorden. Tevens is een stroomschema 'klachtmogelijkheden' en antwoorden op eerder gestelde Kamervragen over zorgnota's als download beschikbaar.
Getoond 171 tot 180 van 264. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.