Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
22 sep 2014 Nieuws

Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2014

De NZa maakt gebruik van marktscans om invulling te geven aan haar toezicht- en reguleringstaken. De marktscan geeft de stand van zaken in de periode 2010-2014 weer op de zorgverzekeringsmarkt. De NZa bekijkt of het zorgverzekeringsstelsel werkt zoals het is bedoeld en of het de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid dient. (zie download voor rapport).
28 jul 2014 Nieuws

Website over nieuwe zorgnota

De Nederlandse vereniging van ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben een gezamenlijke website gelanceerd om patiënten en verzekerden uitleg te geven over de inhoud van de vernieuwde zorgnota en veel gestelde vragen over de zorgkosten te beantwoorden. Tevens is een stroomschema 'klachtmogelijkheden' en antwoorden op eerder gestelde Kamervragen over zorgnota's als download beschikbaar.
9 jul 2014 Nieuws

Verdubbeling aantal signalen over zorgrekeningen

Het aantal meldingen dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ontvangt, is in 2013 verdubbeld. In totaal ontving de NZa in 2013 2247 meldingen. In 2012 waren dat er 1058 en in 2011 waren het er 417.
3 jul 2014 Nieuws

Eigen risico en afzien van zorg

Analyse naar aanleiding van signalen dat mensen afzien van zorg door verhoging van het verplicht eigen risico.
11 jun 2014 Nieuws

Wijzigingen basispakket per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 vindt er een aantal wijzigingen in het basispakket plaats. Het betreft overhevelingen vanuit de Algemene Wet bijzondere ziektekosten (AWBZ), ruimere toegang tot geriatrische revalidatiezorg en wijzigingen in de vergoeding van prenatale testen en reiskosten van donoren. Minister Schippers heeft tevens besloten om een aantal nieuwe behandelingen en geneesmiddelen aan te wijzen als potentiële kandidaten voor voorwaardelijke toelating.
5 jun 2014 Nieuws

Meer keuzevarianten zorgverzekering

Bij de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel waarmee artikel 13 van de zorgverzekeringswet wordt gewijzigd. Deze wijziging beoogt om meer differentiatie in het polisaanbod mogelijk te maken. Minister Schippers had afgelopen maandag (2 juni) tijdens een uitzending op Radio1 uitspraken gedaan over verschillende polissen.
2 jun 2014 Nieuws

Duidelijke zorgnota

Voor alle behandelingen in ziekenhuizen en zelfstandige klinieken die vanaf 1 juni 2014 worden gestart, krijgen patiënten een duidelijke zorgnota van hun zorgverzekeraar. Op dit moment is het vaak nog zo dat zorgnota’s vol ingewikkelde codes staan en het voor de patiënt niet duidelijk is hoe de rekening is opgebouwd. Daar komt nu een einde aan.
30 mei 2014 Nieuws

Tussentijdse informatie over enkele aspecten van de wanbetalersregeling

Minister Schippers raadt een amendement de opslag in te zetten voor aflossingen af. Het amendement beoogt de opslag van 30% in te zetten voor aflossing van de schuld bij de zorgverzekeraar, zodat betrokkene (eerder) schuldenvrij is en uit het bestuursrechtelijk premieregime kan. Als de opslag wordt gebruikt om de schuld af te lossen, valt de prikkel die is bedoeld om mensen met betalingsachterstand te bewegen die achterstand in te lopen, voor een groot deel weg. Daarom is het wenselijk deze prikkel te handhaven.
14 mei 2014 Nieuws

CBS: Laagste groei zorguitgaven in 15 jaar

In 2013 zijn de uitgaven aan zorg met 1,6 procent gestegen, een groei die lager is dan in voorgaande jaren. Dit komt deels doordat het geneesmiddelengebruik minder hard is gestegen terwijl de gemiddelde prijs van geneesmiddelen verder daalde. Ook daalden tarieven en vergoedingen van zorgdiensten, vooral op het terrein van verzorging en verpleging. De totale uitgaven aan de gezondheids- en welzijnszorg bedroegen ruim 94,2 miljard euro. Dat heeft het CBS vandaag bekend gemaakt.
6 mei 2014 Nieuws

Onderzoeksrapport 'Naleving acceptatieplicht door zorgverzekeraars'

In 2012 en 2013 hielden zorgverzekeraars zich aan de acceptatieplicht, zo blijkt uit onderzoek (zie download) van de Nederlandse Zorgautoriteit.
Getoond 171 tot 180 van 256. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.