Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
1 sep 2016 Nieuws

Werkgeverspremies UWV: lichte stijging WGA, ZW vrijwel ongewijzigd

De premies voor de arbeidsongeschiktheids- en ziektewetverzekeringen waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren ontwikkelen zich volgens verwachting. UWV heeft de gemiddelde premie van de WGA-verzekering voor 2017 ten opzicht van de huidige premie met 0,03 procentpunt bijgesteld. De ZW-premie voor 2017 is met slechts 0,01 procentpunt bijgesteld. Als gevolg van wetswijzigingen die per 1 januari 2017 ingaan verwacht UWV een stabilisatie van het aantal eigenrisicodragers WGA.
9 dec 2015 Nieuws

Eigen risico dragen Ziektewet voor werknemer die AOW-leeftijd heeft bereikt

Heeft u als eigenrisicodrager een werknemer in dienst die de AOW-leeftijd heeft bereikt? En wordt hij op of na 1 januari 2016 ziek? Dan krijgt hij in sommige gevallen een Ziektewet-uitkering.
20 feb 2015 Nieuws

Kamerbrief over bewegingen WGA en ZW-markt

Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen op het gebied van verzekering van de werkhervattingregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW).
23 jan 2014 Nieuws

Stand van zaken van de Sociale Zekerheid, januari 2014

In deze publicatie vindt u algemene informatie over de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen in Nederland. Ook vindt u hierin de actuele bedragen per 1 januari 2014.
22 jan 2013 Kennis

Loondoorbetalingsverplichting en Ziektewet

De Ziektewet verzekert bepaalde groepen werknemers tussen de 15 en 65 jaar in de eerste twee verzuimjaren tegen loonderving door arbeidsongeschiktheid ongeacht de oorzaak. Het gaat om de groepen werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingplicht heeft; zogenaamde vangnet gevallen. Zoals de uitzend- en oproepkrachten,werklozen, werknemers bij faillissement van de werkgever, werknemers met een tijdelijk contract, werkneemsters die ziek zijn of worden tijdens de zwangerschap of na de bevalling. Volgens de Ziektewet is er sprake van arbeidsongeschiktheid als men als gevolg van ziekte of een ongeval niet meer in staat is om zijn of haar eigen arbeid te verrichten.
3 okt 2012 Nieuws

Eerste Kamer akkoord met modernisering Ziektewet

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de modernisering van de Ziektewet. Momenteel komen er onevenwichtig veel werknemers met een tijdelijk dienstverband in de WIA en Ziektewet. Dat wil dit kabinet veranderen. Werkgevers en UWV moeten zich meer inspannen om zieke, tijdelijke werknemers te re-integreren.
26 sep 2012 Nieuws

Hervorming Ziektewet flexwerkers: maximale uitkeringsduur blijft twee jaar

In het wetsvoorstel tot hervorming van de Ziektewet voor uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband blijft de maximale duur van de ziektewetuitkering twee jaar. Dit in tegenstelling tot wat de Volkskrant vanochtend op de voorpagina meldde.
22 aug 2012 Nieuws

Aon: Lastenverzwaring door Modernisering Ziektewet

De Wet Modernisering Ziektewet die op 1 januari 2014 ingaat verzwaart de lasten voor werkgevers met veel tijdelijke krachten.
12 dec 2011 Nieuws

Ziektewet aangescherpt voor flexibele werknemers

Het kabinet wil uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband die ziek zijn, sneller aan het werk krijgen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Kamp (SZW) ingestemd met een aanscherping van de Ziektewet.
27 jul 2011 Nieuws

Fiscus controleert op beschikking eigenrisicodragerschap ZW

KPMG Meijburg & Co waarschuwt dat de Belastingdienst extra controleert of werkgevers die eigenrisicodrager Ziektewet (ZW) zeggen te zijn wel een beschikking van de fiscus hebben.
Getoond 11 tot 20 van 20. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.