Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Belastingen en de eigen woning

1 tot 10 van 428.
28 feb 2018 Kennis

Familieleningen

UPDATE - Rekenmodel - alleen voor abonnees
Het kan voor particulieren aantrekkelijk zijn om aan elkaar eigenwoningleningen te verstrekken. Voor de geldgever (bijvoorbeeld de ouders) valt de vordering in box 3, terwijl voor de geldnemer renteaftrek in box 1 van toepassing is. Bij een rente van 4% betaalt de geldgever maximaal 1,2% vermogensrendementsheffing (aanname, daar dit per belastingplichtige fluctueert sinds BP2017), (vordering = box 3) en heeft de geldnemer een belastingvoordeel van 1,634% (bij 40,85% IB tarief 2018) 1,98% (bij 49,5% IB tarief 2018 (vanwege afbouw 52%).
8 dec 2016 Kennis

Whitepaper 'Overgangsrecht Bestaande Eigenwoningschuld'

Exclusief voor Fintool (kennisbank)abonnees
Voor de advisering over hypotheken is het begrip ´bestaande eigenwoningschuld´ (Box 1) omschreven in Wet IB2001, artikel 10bis.1 ‘bestaande eigenwoningschuld’ relevant voor het bepalen van het wel/niet verplicht annuïtair /lineair aflossen van de hypotheek, zoals deze sinds Belastingplan 2013 (BP2013) bestaat. In een compilatie van diverse Fintool artikelen/helpdeskvragen wordt aan de hand van een aantal casussen/helpdeskvragen nader ingezoomd op de (on)mogelijkheden gebruik te maken van aflossingsvrije leningen of voortzetting van bijvoorbeeld een KEW/SEW/BEW.
7 sep 2016 Nieuws

Airbnb

Airbnb is een online marktplaats voor de kortstondige verhuur van slaapruimte. Airbnb is opgericht in augustus 2008 en gevestigd in San Francisco, US. De naam is een acroniem van "airbed and breakfast". De marktplaats stelt particulieren in staat om een of meerdere kamers te verhuren aan meestal toeristen. Airbnb vormt een geduchte concurrent van het reguliere hotelbedrijf. Ook professionele partijen hebben deze markt ontdekt. Er worden panden aangekocht en geschikt gemaakt voor deze wijze van exploitatie. Zo kan een zeer hoog rendement worden behaald.
17 aug 2016 Nieuws

Thuiswerkende zzp'er mag kosten huurwoning aftrekken

Thuiswerkende zzp’ers met een huurhuis mogen de huurkosten opvoeren als fiscale aftrekpost van hun onderneming.
22 mrt 2017 Nieuws

Update rekenmodel ´familieleningen´

Let Op! Alleen voor abonnees van Fintool
Voor reeds bestaande financieringen van voor 1 januari 2013 blijft het mogelijk om deze te herfinancieren als familielening op basis van een aflossingsvrije lening. Voor nieuwe schulden is het noodzakelijk dat de geldlening minimaal annuitair wordt afgelost om in aanmerking te komen voor renteaftrek in Box I. In het Kennisdocument ´familieleningen´ is in het rekenmodel hier een aparte mogelijkheid voor ingericht.
2 jul 2014 Nieuws

Aantal WOZ bezwaarschriften 'no-cure-no-pay-bureaus' gedaald

Het aantal bezwaarschriften van no-cure-no-pay-bureaus is fors gedaald. Volgens de opgave van gemeenten in 2013 was het aantal ongeveer 33.000 en is nu ongeveer 20.000. Dit meldt de Waarderingskamer in een 'Voortgangsrapportage Wet WOZ'. Naar verwachting zal de WOZ waarde volgend jaar nog dalen.
12 jun 2014 Nieuws

Belastingdienst beëindigt overtreding gebruik huurdersgegevens

De Belastingdienst gebruikt niet langer van teveel huurders gegevens bij de uitvoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging in 2014. Hiermee heeft de Belastingdienst de eerder geconstateerde overtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) beëindigd.
26 mei 2014 Helpdesk

Renteaftrek restschuld op perceel afgebrande woning

Helpdeskvraag
Onze relatie heeft een woning op een recreatieterrein (wel Box 1 ivm permanente bewoning) welke is afgebrand. De uitkering van de verzekeringspenningen is niet voldoende om de gehele hypotheek van af te lossen. De woning zal niet worden herbouwd. De bank is akkoord om de restschuld (Hypotheek minus uitkering brandverzekering) lineair voort te zetten tot de grond is verkocht. Nou is de vraag: Blijft de rente over de voorgezette restschuld in Box I aftrekbaar en zo ja hoe lang?
19 mrt 2014 Nieuws

Explosieve stijging van de OZB voor huiseigenaren

Minister Plasterk is niet voornemens in te grijpen blijkt uit de antwoorden op eerder gestelde kamervragen van het lid Van Klaveren (PVV) over de explosieve stijging van de OZB voor huiseigenaren.
21 jan 2014 Nieuws

Bezwaar WOZ beschikking wegens geluidsoverlast loont

In een tweetal uitspraken van de Rechtbank is de huiseigenaar in het gelijk gesteld wegens geluidsoverlast. De WOZ-waarde van de woning wordt verlaagd omdat verweerder bij het vaststellen van de waarde onvoldoende rekening heeft gehouden met overlast welke wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van de randweg, de bushalte en de smiley bij de woning.
Getoond 1 tot 10 van 428. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.