Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
28 jan 2014 Nieuws

Stamrecht ontstaan uit eerdere eenmanszaak, valt deze ook onder voorstel BP2014?

Helpdeskvraag
Hoe zit het met stamrechten die geruisloos vanuit de eenmanszaak ingebracht zijn in een BV (niet zijnde specifiek een stamrecht-BV dus).
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Het voorstel van het Kabinet ziet expliciet op ontslagvergoedingen.

(citaat uit Kamerstukken 'bijlage beklemd vermogen')

Stamrechten
Als een werkgever een werknemer een uitkering ter vervanging van gederfd of te derven loon toekent, kan dit worden gedaan in één bedrag of in de vorm van een aanspraak op periodieke uitkeringen (hierna: stamrecht). Voor zover het stamrecht wordt ondergebracht in een stamrecht-bv, bij een bank, bij een beleggingsinstelling of bij een verzekeraar, is de stamrechtvrijstelling onder voorwaarden van toepassing. De stamrechtvrijstelling houdt in dat de zogenoemde omkeerregel wordt toegepast. Net als bij pensioenregelingen houdt dit in dat de belastingheffing niet plaatsvindt ter zake van de toegekende aanspraak, maar over de uit deze aanspraak voortvloeiende uitkeringen op het moment dat deze worden genoten. Door de rangorderegeling wordt aan heffing in box 3 over het uit de aanspraak voortvloeiende (forfaitaire) rendement, net als bij pensioen- en lijfrenteaanspraken (en de KEW), niet toegekomen. Anders dan bij de hiervoor genoemde vormen van beklemd vermogen geldt bij de stamrechtvrijstelling geen wettelijk bestedingsdoel met betrekking tot de uitkeringen.
Juist vanwege het ontbreken van een specifiek bestedingsdoel en omdat dit de enige nog geheel ongewijzigde vorm van beklemd vermogen is, komt de stamrechtvrijstelling, met het oog op het creëren van een bestedingsimpuls en het streven naar meer vrije besparingen, naar de mening van het kabinet het meest in aanmerking voor aanpassing.
"

Stamrechten die zijn ontstaan vanwege een geruisloze inbreng vanuit een eenmanszaak in een BV, zijn in de regel ontstaan vanuit een stakingslijfrente / oudedagsreserve. Zoals hiervoor omschreven, is het Kabinet niet voornemens hier een tegemoetkoming voor te bieden.

 

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Einde 'gouden handdruk' vrijstelling

Vanaf 2014 is het niet meer mogelijk een ontslagvergoeding (gouden handdruk) onder te brengen in een stamrecht(-bv). In het Belastingplan 2014 is een voorstel opgenomen voor het vrij laten vallen van stamrechten. Vanaf 1 januari 2014 wordt het voor bestaande stamrechten mogelijk gemaakt om de volledige aanspraak bij banken, verzekeraars of bij een stamrecht BV fiscaalvriendelijk in één keer op te nemen.

Themanummer: Gouden handdruk

Een dynamisch kennisdocument met vakinfo over 'Gouden handdrukken / ontslagvergoedingen'. Dit document wordt geregeld bijgewerkt, zodat informatie actueel blijft. Handig als naslag, of om uw (PE)vakkennis op te frissen.

Uw mening

 
Berend Tooms
18 jul 2017
Ik kan me niet herinneren iets gelezen te hebben over een fiscaal gunstige regeling tbv afkoop van een stamrecht dat ontstaan is uit een geruisloze inbreng. Is daar al iets over bekend?
 
Wilt u reageren? Log graag eerst in.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

19 sep 2013

Laatst gewijzigd

28 jan 2014

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.